GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link in link fb link

Vi accepterar inte Rysslands fientlighet i Ukraina. Vi hjälper finländarna att överleva efter bästa förmåga.


Tullunionen och Ryssland

Markinvest Oy erbjuder  tjänster inom tullklarering och certifiering på Tullunionens territorrium som omfattar Ryssland, Vitryssland, Kazakstan och Ukraina.

Det Markinvest Oy rådgivarkontoret har erbjudit tjänster inom tullklarering och cetifiering  på Rysslands territorrium sedan 1993. Företaget erbjuder utbildning, ger råd och certifierar hundratals företag och exportföretag som är aktiva på den internationella marknaden. 

Idag certifierar Markinvest Oy finska, svenska, brittiska och andra export-, försäljning- och idriftsättningsföretag hos Tullunionen i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan och Ukraina. Våra kunder genomgår certifiering och utbildning. Vi erbjuder  dem specialiserade tjänster och följande certifikat: ett EAC, ett GOST R- certifikat, ett GOST K- certifikat, ett BelST och ett UkrSEPRO och många andra som krävs i Finnland.

Våra specialister genomför även  prov och tester i olika länder på olika produktionsanläggningar i Europa, Asien och USA.

Läs mer om sertifieringstjänsterna > https://www.markinvest.eu/sv/certifiering/

Den högsta Tullunionens certifieringsnivån kräver ett intyg om överenstämmelse med Tullunionens tekniska förordningar. Om en vara överenstämmer inte med några av våra tekniska förordningar bör certifieringsbehovet kontrolleras på  en nationell nivå.

Markinvest Oy ernjuder fölande utbildnings-och rådgivartjänster inom tullklarering och cetifiering:

 • • Vi erbjuder rådgivning i export frågor, hjälper att hitta de bästa logistiska transport- och leveranslösningar  i komplicerade lägen. Vi tar kontakt med tullen och med mottagare i destinationslandet. Vi hjälper med att upptäcka de brister som eventuellt finns i dokumentationen, vi korrigerar dem och hjälper med att välja den rätta tullkodexen.
 • • Vi erbjuder  ett översättningstjänst för certificiering och deklaration. Vi översätter bland annat bruksanvisningar, officiella dokument, reklambroschyrer, webbsidor och pressmeddelanden.

Hos Markinvest Oy kan ni få tekniska certifikat och deklarationer om överensstämmelser med Tullunionens tekniska förordningar såsom EAC, nationella certifikat och liknande dokument såsom GOST R, GOST K, BelST och UkrSEPRO.

Exempel på de dokument som gäller för Tullunionen och Ryssland:

 • De GOST-R eller TR överensstämmelsecertikikat och överensstämmelsedeklaration försäkrar att  produkten uppfyller GOST R kraven eller överenstämmer med de RF tekniska förordningar.
 • Produktens statliga registreringsbevis eller expertutlåtanden - de ersätter dem tidigare nationella sanitär-epidemiologiska utlåtanden och utfärdas av lokala Tullunionens myndigheter.
 • Dokument som krävs för Rostehnadzor  (RTN) eller  för expertutlåtanden - de nationella dokumenten för de varor som har fått TR intyget kräver inte  brukstillsånd av RTN.
 • Ett Rosstroj överinstämmelsecertifikat – det är frivillig certifiering men krävs oftas ändå. Rosstroj certifikat bekräftar byggmaterialets kvalitet och bruksäkerhet. Det ovannämnda tekniska föreskriftet utfärdats av Tullunionen.
 • Intyg om explosionsskyddssäkerhet - det Tullunionens intyg om de tekniska certifieringsbestämmelserna som bekräftar att explosionsskyddssäkerhetsnivå överenstämmer med föreskrifterna.
 • Ett brandskyddssäkerhets certifikat – de nationella  tekniska certifieringsbestämmelserna som bekräftar att alla varor och material uppfyller de bransäkerhetskraven.
 • Ett godkännandecertifikat för  mätutrustning – visar att  mätutrustning är godkänd och registrerad i det nationella registret.
 • • Registrering av medicinsk utrustning och läkemedel hos Hälsoministeriet i Ryssland och Kazakstan.

Tider och kostnader för certifiering

För att bedömma certifieringsbehovet, hur mycket tid det kommer att ta och dess kostnad behöver vi att få det följande information:

 • - produktinformation och information om varornas användningssyfte,
 • - Broschyrer eller bruksanvisningar,
 • - CN benämning för varje produkt (tullkodex)
 • - Andra produkt certifieringar

Du kan ta kontakt med oss eller skicka en offertförfrågan
Mer om certifiering på engelska >

Ni ska säkerställa att ni kan föra in sina varor in på Rysslands och Tullunionens territorium. I "MarkInvest Oy" kommer du att få alla dem nödvändiga certifikat för export till Ryssland och Tullunionens territorium: till Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
«Markinvest OY» är ett medlemföretag i affärsrådgivningsförening (LJK). LJK rådgivare följer de internationella etiska regler och överenstämmer med de höga krav på erfarenhet och lärande. LJK medlemmar övervakas av etisk kommitté.
MarkInvest Oy Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

KONTAKT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Nyheter


euraasianunioni liput tulliliitto eac logo

VIENTI VENÄJÄLLE KRIISIN AIKANA - EAC-MERKINTÄ JA SERTIFIOINTI

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2024
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy